Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский  язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація об'єднання підприємств

Реєстрація асоціації, корпорації, концерна, консорциума

Об'єднання підприємств - господарська організація, створена в складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Реєстрація асоціації 

Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень центрального регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Консорциум - тимчасово засноване об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів зокрема). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, центральні ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, які отримує з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерном визнається установчі об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з центральною функцією науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну делегують йому частину своїх повноважень, в тому числі право представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

До загального переліку документів для реєстрації господарського об'єднання, додається установчий договір, затверджений підприємствами-засновниками.

Рішення про створення господарського об'єднання приймається підприємствами-засновниками і затверджується ними.

Обов'язковою умовою є узгодження установчого договору (рішення про створення) і статуту з Антимонопольним комітетом України.

Отримання дозволу Антимонопольного комітету України здійснюється до реєстрації об'єднання у державного реєстратора.

Інформація та документи, які необхідно надати юристу для державної реєстрації об'єднання підприємств:

  • Вид і назва об'єднання підприємств
  • Нотаріально засвідчені копії установчих документів та свідоцтв про реєстрацію / виписок юридичних осіб-учасників об'єднання
  • Рішення вищих органів юридичних осіб - учасників про вступ до об'єднання
  • Інформація про цілі і предмет діяльності об'єднання
  • Копія договору оренди або правовстановлюючого документа, який підтверджує місцезнаходження об'єднання
  • Довіреність (видана кожним учасником), завірена мокрою печаткою та підписом керівника (уповноваженої особи) юридичної особи, не представника юридичної фірми із зазначенням всього необхідного переліку повноважень.

Строк реєстрації (за наявності дозволу АМКУ) - 1 тиждень.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація