Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація благодійної організації

Реєстрація благодійної організації, благодійного фонду (БО, БФ)

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених Законом "Про благодійну діяльність та благодійні організації", в якості основної мети її діяльності.

Реєстрація благодійного фонду 

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або декількох таких її видів:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безкоштовне поступки бенефіціарам майнових прав;
 • безкоштовна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безкоштовне надання послуг і виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертвувань;
 • управління благодійними ендаумент;
 • виконання заповітів, заповідальних відмов і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками та діє на підставі статуту. Благодійною організацією визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів.

Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною організацією. Благодійна установа діє на підставі установчого акту.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або декількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

Благодійні організації набувають права і обов'язки юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.

Державної реєстрації благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Благодійні організації мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації в поточному році.

Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендаумент, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або угодою між благодійною організацією та благодійником.

Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, сприяє досягненню їх статутних цілей.

Інформація та документи, які необхідно надати юристу для державної реєстрації благодійної організації:

 • Тип та назва благодійної організації
 • Ксерокопії головних сторінок паспорта та ідентифікаційного номеру засновників та осіб складу керівництва
 • Інформація про місцеві відділення (філії) благодійної організації
 • Копія договору оренди або правовстановлюючих документів, які підтверджують місцезнаходження благодійної організації
 • Довіреність (видана кожним засновником), завірена нотаріально, на представника юридичної фірми з позначенням всього необхідного переліку повноважень.

Строк реєстрації - до 2 тижнів.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація