Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація інвестицій

Реєстрація іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Реєстрація інвестицій 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді:

 • іноземної валюти, яка конвертується Національним банком України;
 • валюти України - відповідно до законодавства України;
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та суміжних з ним майнових прав;
 • акції, облігації, інші цінні папери та корпоративні права (права власності на частку (пай) в статутному капіталі юридичної особи, створеного відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражені у конвертованій валюті;
 • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають ціну в конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані в Україні авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т.д.;
 • права на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • інші значення відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках України. Для іноземного інвестування на інвестиційні рахунки в іноземній валюті зараховується іноземна валюта, що визнається Національним банком України вільно конвертованою валютою.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

 • часткової участі в підприємствах, які створюються спільно з українськими юридичними особами та фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
 • створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших підрозділах іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
 • придбання не заборонений законами нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або як акції, облігації та інші цінні папери;
 • придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб права на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
 • придбання інших майнових прав;
 • господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;
 • в інших формах, які не заборонені законодавством України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Інформація та документи, які необхідно надати адвокату для державної реєстрації іноземних інвестицій:

 • Інформаційне оголошення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку, встановленому чинним законодавством, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
 • Документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);
 • Документи, що підтверджують вартість іноземних інвестицій;
 • Документ, що підтверджує внесення заявником реєстраційного внеску.

Строк реєстрації - 2 тижня.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація