Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація акціонерного товариства

Реєстрація акціонерних товариств (приватне акціонерне товариство, публічне акціонерне товариство)

Акціонерне товариство це господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій однієї номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Реєстрація акціонерного товариства 

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства - 1250 мінімальних заробітних плат.

Акціонерні товариства за типом поділяються на непублічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві або більше осіб.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

 • Ухвалення зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 • Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 • Висновок з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 • Оплата засновниками повної вартості акцій;
 • Затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 • Реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 • Подання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 • Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство.

Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному посвідченню.

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера в цьому акціонерного товариства.

Всі акції суспільства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

Статутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Необхідні документи для реєстрації акціонерного товариства:

 • Найменування акціонерного товариства;
 • Копії головних сторінок паспортів засновників і керівника;
 • Копії ідентифікаційних кодів засновників і керівника;
 • Відомості про розмір статутного капіталу;
 • Інформація про кількість та вартість акцій;
 • Довіреність (видана кожним засновником), завірена нотаріально, на представника юридичної фірми;
 • Відомості про основні види діяльності (6 КВЕДів);
 • Інформація про систему оподаткування (Загальна, загальна + ПДВ, єдиний податок 5%, єдиний податок 3% + ПДВ);
 • Відомості про місцезнаходження (для уникнення проблем з податковою міліцією бажано, щоб юридична адреса було місцем масової реєстрації).

Строк реєстрації - 1 міс.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація