Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація КУА

Реєстрація компанії з управління активами (КУА)

Компанія з управлінняя активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства в формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація КУА 

Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування.

Створення Компанії з управління активами - широкий комплекс дій, спрямованих на формування пакету документів повноцінної інвестиційної (фінансової) компанії - професійного учасника ринку цінних паперів.

Компанія з управління активами потрібно, серед іншого, для створення інститутів спільного інвестування (ІСІ): корпоративних і пайових фондів.

Корпоративний фонд - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність зі спільного інвестування.

Пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам даного фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Для створення компанії з управління активами необхідні:

 • Статутний капітал не менше 7.000.000 гривень. На момент державної реєстрації 100% статутного капіталу повинні бути повністю сформовані грошовими коштами
 • Устаткування і програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється в тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс)
 • Три сертифікованих фахівця з управління активами, включаючи керівника. Крім того, відповідно до Ліцензійних умов, для керівника обов'язково наявність не менше двох років досвіду роботи на фондовому ринку, що в свою чергу підтверджується наявністю сертифіката будь-якого проф.участніка дворічної давності.

Створення компанії з управління активами (юридичної особи):

 • Навчання персоналу - протягом 2-х тижнів, оформлення сертифіката в НКЦПФР - протягом 1 тижня. (Курси з управління активами та фін.моніторінгу проходять в Українському інституті розвитку фондового ринку)
 • Оплата державного мита за видачу сертифіката
 • Розробці текстів установчих документів і приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства на момент реєстрації
 • Підтвердження місцезнаходження компанії
 • Формування статутного капіталу
 • Реєстрації у державного реєстратора та в Пенсійному фонді
 • Реєстрація в якості платника податків та інших обов'язкових платежів в Податковій інспекції
 • Отримання витягу з ЄДРПОУ в управлінні статистики
 • Виготовлення печатки.

Отримання рекомендацій від УАІБ:

 • Отримання не менше 2-х рекомендаційних листів від членів СРО УАІБ
 • Розробка внутрішніх положень компанії і пакету документів для вступу в УАІБ, та приведення у відповідність до чинного законодавства України на момент вступу
 • Оплата вступного внеску за членство в УАІБ
 • Оплата квартального внеску за членство в УАІБ
 • Отримання представлення від УАІБ.

Отримання ліцензії на діяльність з управління активами:

 • Розробка стандартних інструкцій і положень щодо діяльності КУА
 • Підготовка пакету документів, необхідного для отримання ліцензії КУА, і приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України на момент реєстрації в НКЦПФР
 • Супровід пакету документів в НКЦПФР
 • Оплата державного мита за видачу ліцензії КУА
 • Отримання бланку ліцензії КУА.

Документи, які подаються разом із заявою про видачу ліцензії:

 • Нотаріальна копія Статуту заявника
 • Копія витягу з торговельного (банківського) реєстру (для нерезидентів)
 • Ксерокопія паспорта кінцевого бенефіціара
 • Аудиторський висновок про фінансовий стан заявника для підтвердження оплати статутного капіталу
 • Аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб, з істотною участю в заявника
 • Довідка податкової про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи
 • Анкета про ділову репутацію юр.лица, власника істотної участі
 • Анкета про ділову репутацію физ.лица - керівника і члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту
 • Довідка про склад наглядової ради
 • Довідка про керівника та фахівців заявника, копії трудових книжок, копії наказів про призначення
 • Довідка про наявність комп'ютерної техніки та програмного забезпечення
 • Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника
 • Письмове клопотання СРО
 • Копії документів на право власності (оренди) на нежитлове приміщення з забезпеченням охорони та сигналізації
 • Копії внутрішніх документів заявника про порядок надання фінансових послуг
 • Копії рішень уповноважених органів про участь в заявника
 • Письмовий дозвіл на участь іноземного юр.лица і фіз. особи в заявника
 • Копія іноземного аудиторського висновку про фінансовий стан іноземного юр.лица - власника істотної участі
 • Довідка про відсутність у складі учасників (акціонерів) заявника физ.лица з судимістю
 • Копія кваліфікаційного свідоцтва фахівця з бух.обліку профучасника
 • Копія платіжного документа про оплату мита за видачу ліцензії.

Строк дії ліцензії - необмежений.

Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність КУА:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація