Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація пенсійного фонду (НПФ, АНПФ)

Реєстрація недержавного пенсійного фонду, адміністратора недержавного пенсійного фонду

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує і проводить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду.

Реєстрація пенсійного фонду 

Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасником якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб.

Єдиним органом управління пенсійного фонду є Рада пенсійного фонду.

Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на отримання пенсійних виплат з такого фонду, є учасником фонду.

Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором.

Особа, яка оплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту, є пайовиком фонду. Пайовиком фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду. У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і пайовиками такого фонду.

Порядок дій зі створення Недержавного пенсійного фонду:

 • Створення недержавного пенсійного фонду починається з прийняття рішення зборами засновників - юридичних осіб, яке оформляється протоколом
 • Наступним кроком засновників є розробка Статуту НПФ і пенсійних схем та їх реєстрація в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Нацкомфінпослуг). Рішення по реєстрації статуту та пенсійних схем НПФ в Нацкомфінпослуг приймається протягом 30 календарних днів після подачі документів
 • Наступним кроком є державна реєстрація пенсійного фонду. Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації державним реєстратором за місцезнаходженням НПФ і видачі відповідної Виписки
 • Після цього необхідно отримати довідку в органах статистики про присвоєння пенсійному фонду ідентифікаційного коду з ЄДРПОУ. Довідка про включення до Державного реєстру видається органом державної статистики суб'єкту господарської діяльності за його запитом у п'ятиденний термін
 • Виготовлення друку НПФ
 • У податковій інспекції здійснюються такі дії
 • необхідно стати на облік як платник податків
 • необхідно отримати рішення про включення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій (установ). Постановка на облік НПФ здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після надходження всіх необхідних документів. Рішення про включення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій приймається не більше, ніж на протязі 30 днів
 • Наступний етап - формування ради недержавного пенсійного фонду засновниками. Кожен член ради повинен мати крім вищої освіти ще й кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності НПФ. Крім того, персональний склад ради обов'язково узгоджується з Нацкомфінпослуг. Члени ради фонду отримують свої повноваження, якщо протягом 30 календарних днів після подачі уповноваженою особою засновників списку членів ради пенсійного фонду в Нацкомфінпослуг по ним не надійде обґрунтованого письмового протесту Нацкомфінпослуг
 • Право на здійснення діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд отримує тільки після набуття статусу фінансової установи в Нацкомфінпослуг. Рішення про внесення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ приймається протягом 30 календарних днів після подачі всіх документів. На підставі позитивного рішення щодо внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, Держфінпослуг оформлює Свідоцтво, яке отримує новостворений недержавний пенсійний фонд.

Документи, які обов'язково розробити:

 • Статут НПФ
 • Пенсійні схеми як невід'ємний додаток до Статуту
 • Інвестиційну декларацію
 • Зразковий пенсійний контракт
 • Договір з адміністратором
 • Договір з компанією з управління активами
 • Договір з зберігачем
 • Договір з інвестиційним консультантом.

Адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Розмір статутного капіталу професійного адміністратора, сплачений на момент подання заяви про видачу ліцензії грошовими коштами, повинен бути не менше, ніж сума, еквівалентна 300 тис. Євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день державної реєстрації такої юридичної особи. Професійний адміністратор зобов'язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не менш, ніж сума, еквівалентна 200 тис. Євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.

Головний бухгалтер і керівник заявника повинен відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ. Професійний адміністратор (крім осіб, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів) повинен мати не менше трьох кваліфікованих працівників (в тому числі керівника структурного підрозділу, на якого покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників фонду) і по два кваліфікованих працівника в кожному відокремленому підрозділі (в тому числі керівника відокремленого підрозділу).

Адміністратор повинен мати належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду, а також мати відповідне ліцензійним вимогам приміщення для здійснення діяльності.

Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність НПФ:

Звертайтеся до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація