Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реорганізація

Реорганізація - це припинення діяльності юридичної особи, яке супроводжується загальним правонаступництвом.

Реорганізацію господарського товариства можна провести в таких формах: перетворення, злиття, приєднання, поділ та виділення. Відзначимо, що всі форми реорганізації (крім виділення) пов'язані з припиненням господарського товариства. У цьому відношенні можна простежити деяку схожість реорганізації господарського товариства з його ліквідацією.

Реорганізація підприємств 

Подібність проявляється також і в деяких процедурних питаннях, наприклад, в необхідності повідомлення кредиторів про початок процедури реорганізації (ліквідації), а також у необхідності погашення кредиторської заборгованості.

Однак не слід плутати реорганізацію з ліквідацією, оскільки при реорганізації (крім виділення) відбувається припинення господарського товариства (господарських товариств) з переходом всього майна, всіх прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб (правонаступникам), у той час як при ліквідації відбувається припинення господарського товариства без такого правонаступництва. Крім того, величина зобов'язань, які можуть бути пред'явлені суспільству (товариствам) при реорганізації, не обмежена, на відміну від існуючого порядку ліквідації. В останньому випадку величина погашається кредиторської заборгованості не може перевищувати розмір майна боржника (грошових коштів, одержаних від продажу майна боржника).

Практика показує, що стосовно юридичних осіб поняття «реорганізація» використовується для визначення двох самостійних процесів: а) реорганізації бізнесу; б) реорганізації самої юридичної особи.

Перший із зазначених процесів передбачає, як правило, зміна принципів ведення бізнесу, в той час як другий - зміна організаційно-правової форми (при перетворенні), складу власників юридичної особи, її майна і зобов'язань (при злитті, приєднанні, поділі і виділенні).

Перетворення

Перетворення полягає у зміні організаційно-правової форми юридичної особи, наприклад, коли АТ перетворюються в ТОВ. Які цілі можуть переслідувати власники, приймаючи рішення про перетворення?

У першому з наведених прикладів власники, як правило, вдаються до перетворення з метою зведення до мінімуму публічності суспільства, для вирішення корпоративного конфлікту або запобігання його погрози. Як відомо, перетворення АТ у ТОВ мінімізує ризик встановлення контролю за суспільством з боку зовнішнього інвестора або одного з акціонерів.

Реорганізація шляхом перетворення

Необхідно відзначити, що при перетворенні, як правило, не відбувається зміни величини майна і зобов'язань юридичної особи. Зазначена особливість перетворення відрізняє дану форму реорганізації від інших, передбачених українським законодавством. Так, при реорганізації у формі злиття, приєднання, поділу та виділення змінюється величина майна і зобов'язань юридичної особи.

Документом, на підставі якого майно, права і зобов'язання преутвореного господарського товариства передаються преобразованному юридичній особі, є передавальний акт.

Зазвичай процедура перетворення складається з наступних етапів:

 • проведення загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства та прийняття рішення про перетворення суспільства в іншу організаційно-правову форму;
 • повідомлення державного реєстратора про припинення товариства і призначення комісії з припинення. З моменту призначення такої комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами товариства;
 • повідомлення кредиторів про проведення реорганізації товариства у формі перетворення;
 • погашення вимог кредиторів про погашення (у тому числі дострокове) кредиторської заборгованості. Строк, протягом якого кредитори можуть висувати свої вимоги до суспільства, не може бути менше двох місяців;
 • початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) на частки (акції) у статутному капіталі перетвореного суспільства. Перша частина процедури конвертації увазі утворення заборгованості перед учасниками (акціонерами) щодо отримання акцій (часток) у статутному капіталі правонаступника;
 • складання реєстру вимог кредиторів, погашення або відхилення вимог, складання передавального акту, що містить відомості про правонаступництво всіх зобов'язань товариства у відношенні всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, оспорювані сторонами;
 • державна реєстрація перетворення, переоформлення ліцензій;
 • завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі. Друга частина процедури конвертації пов'язана з погашенням правонаступником заборгованості перед акціонерами (учасниками) з отримання акцій (часток) у статутному капіталі.

У середньому процедура перетворення триває близько півроку і більше.

Приєднання та злиття

Приєднання пов'язано з припиненням присоединяемого господарського товариства (господарських товариств) і передачею всього його майна, прав та зобов'язань приєднується. Приєднуйтесь господарське товариство буде правонаступником припиненого суспільства (товариств).

Майно, права та зобов'язання, що приєднується (товариств) переходять до приєднаному суспільству на підставі передавального акта.

Реорганізація шляхом приєднання

Злиття означає припинення двох або більше юридичних осіб та передачу їх майна, прав та зобов'язань новоствореному особі. Передача майна, прав та зобов'язань проводиться на підставі передавального акта.

Практична цінність злиття та приєднання полягає в можливості укрупнення бізнесу і зміцнення позицій на відповідному ринку, поглиблення і розширення спеціалізації, зниження виробничих витрат, адже ці форми реорганізації дозволяють вести бізнес не «з нуля», а на основі вже функціонуючих підприємств, з використанням їх інфраструктури . Злиття та приєднання також є ефективним способом боротьби проти конкурентів, хоча, з іншого боку, концентрація капіталу може призвести до зворотного результату. Нагадаємо, що держава здійснює контроль за об'єднанням компаній.

Як правило, процедура реорганізації господарського товариства у формі приєднання (злиття) включає наступні етапи:

 • проведення загальних зборів учасників (акціонерів) товариств та прийняття рішень про реорганізацію товариств у формі приєднання (злиття);
 • повідомлення кожним з об'єднуваних товариств державних реєстраторів про припинення товариств і призначення комісій з припинення;
 • повідомлення кожним з об'єднуваних товариств кредиторів про проведення реорганізації у формі приєднання (злиття);
 • погашення вимог кредиторів про погашення (у тому числі дострокове) кредиторської заборгованості;
 • початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі;
 • складання комісіями з припинення реєстрів вимог кредиторів, погашення або відхилення вимог, складання передавальних актів;
 • державна реєстрація новоствореного товариства (при злитті), переоформлення ліцензій;
 • завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.

Поділ пов'язаний з припиненням господарського товариства і передачею його майна, прав та зобов'язань знову утвореним юридичним особам на підставі розподільчого балансу.

Мотивом проведення реорганізації господарського товариства у формі поділу може послужити існування непереборних розбіжностей між власниками суспільства щодо шляхів подальшого розвитку, диверсифікація різних видів бізнесу, здійснюваних раніше одним суспільством, вимоги Антимонопольного комітету України і т.д.

Виділення передбачає утворення нового господарського товариства (господарських товариств) шляхом його (їх) виділення з іншого господарського товариства та передачі йому (їм) певного майна, прав та зобов'язань на підставі передавального акта.

Реорганізація шляхом виділення

При цьому товариство, з якого відбувається виділення, продовжує існувати після завершення процедури реорганізації. Тобто, як зазначалося вище, реорганізація у формі виділення не тягне за собою припинення господарського товариства, що є істотною відмінністю виділення від інших форм реорганізації.

Реорганізація у формі виділення найбільш ефективна при необхідності поліпшення фінансового становища реорганізується господарського товариства та посилення контролю над операціями шляхом виведення з нього найбільш ефективно працюючих активів і акумулювання таких активів на балансі новоствореного господарського товариства.

Реорганізація господарського товариства у формі поділу (виділення) передбачає таку послідовність дій:

 • проведення загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства та прийняття рішення про реорганізацію у формі поділу (виділення);
 • повідомлення державного реєстратора про припинення товариства і призначення комісії з припинення (при поділі);
 • повідомлення кредиторів про проведення реорганізації товариства у формі поділу (не вимагається при виділенні);
 • погашення вимог кредиторів про погашення (у тому числі дострокове) кредиторської заборгованості (не вимагається при виділенні);
 • початок процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі;
 • складання комісією з припинення реєстру вимог кредиторів, погашення або відхилення вимог, складання розподільчого балансу (не вимагається при виділенні);
 • державна реєстрація новостворених товариств, переоформлення ліцензій;
 • завершення державної реєстрації товариства;
 • завершення процедури конвертації прав учасників (акціонерів) у статутному капіталі.

Те, що при реорганізації у формі виділення не відбувається припинення юридичної особи, значно спрощує процедуру реорганізації і дозволяє зменшити її терміни, адже при виділенні не потрібно повідомлення кредиторів про початок процедури реорганізації та витримування двомісячного терміну.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Послуги