Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на медпрактику

Отримання ліцензії на медичну практику

Медична практика - це вид господарської діяльності в сфері охорони здоров'я, який проводиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, і медичного обслуговування.

Ліцензія на медичну практику 

Медична практика здійснюється за умови:

 • наявності приміщень, що відповідають встановленим санітарним нормам і правилам;
 • наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних установ, стаціонарних відділень лікарень (далі - Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені;
 • укомплектованості працівниками (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою) для здійснення господарської діяльності з медичної практики відповідно до розділу III Ліцензійних умов;
 • дотримання вимог щодо атестації медичних працівників та фармацевтичних працівників;
 • проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов'язкових медичних оглядів;
 • наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Документи, необхідні для отримання ліцензії:

 • Заява встановленого зразка
 • Завірені в установленому порядку копію висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видану за місцем здійснення діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики.
 • Відомості за підписом заявника про:
  • стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації;
  • наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю.

Вищезазначені заяву і документи приймаються в МОЗ за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом особи, яка прийняла документи. Крім того, в Ліцензійний відділ подається лист погодження документів на видачу (переоформлення) ліцензії на медичну практику.

У разі створення нової філії, іншого відокремленого підрозділу, необхідно отримати копію ліцензії за новою адресою здійснення діяльності.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам засвідчується:

 • дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;
 • сертифікатом лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста;
 • посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за лікарських, провізорських спеціальностей;
 • посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою;
 • свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників.

Акредитація закладу охорони здоров'я - це офіційне визнання наявності в закладі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитація підлягають всі заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності.

Перша акредитація закладу проводиться через два роки після початку здійснення діяльності. Наступні акредитації проводяться кожні три роки.

Акредитацію закладів, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів - Головна комісія з акредитації фармацевтичних (аптечних) закладів, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я.

У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому акредитаційний сертифікат.

Термін дії акредитаційного сертифікату не повинен перевищувати три роки.

Документи для акредитації закладу охорони здоров'я:

 • Заява встановленого зразка;
 • Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку;
 • Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на здійснення господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, завірені в установленому законодавством порядку;
 • Затверджена структура закладу;
 • Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я);
 • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем здійснення діяльності, про відповідність закладу, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил;
 • Звіт закладу про лікувальну роботу та / або фармацевтичної діяльності, що проводиться за останні три роки, а в разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я, відповідно до типу закладу);
 • Аналіз діяльності установи за якістю медичної допомоги та / або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки;
 • Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та / або контрольно-аналітичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі закладу);
 • Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії