Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку

Отримання ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів

Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) підлягає обов'язковому ліцензуванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ліцензія видається на необмежений термін (крім випадків, коли термін дії ліцензії вже вказано в бланку ліцензії).

Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може отримати тільки юридична особа, створена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Для торговця цінними паперами операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Ліцензія на діяльність на фондовому ринку 

Види професійної діяльності на фондовому ринку:

 • діяльність з торгівлі цінними паперами, включаючи:
  • дилерську діяльність;
  • брокерську діяльність;
  • діяльність з управління цінними паперами;
  • андеррайтинг;
 • діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
 • діяльність з управління іпотечним покриттям;
 • депозитарну діяльність, що включає наступні види діяльності:
  • депозитарну діяльність депозитарної установи;
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
  • діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 • клірингову діяльність.

Ліцензію на здійснення дилерської діяльності може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менше 500 000 гривень.

Ліцензію на брокерську діяльність може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менше 1000000 гривень.

Ліцензію на андеррайтинг і діяльність з управління цінними паперами може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менше 7000000 гривень.

При цьому ліцензія на здійснення андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на здійснення дилерської діяльності.

Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Керівні посадові особи торговця цінними паперами (в тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, визначені нормативно-правовим актом Комісії з сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці торговця цінними паперами, його відокремлених та / або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні бути сертифіковані відповідно до таких нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Торгівля цінними паперами».

Базові документи для ліцензії на торгівлю цінними паперами:

 • Заява про видачу ліцензії встановленого зразка;
 • Виписка про державну реєстрацію;
 • Нотаріально завірена копія статуту;
 • Копії головних сторінок паспорта фізичних осіб - засновників заявника;
 • Аудиторський висновок про сплату статутного капіталу заявника;
 • Для акціонерного товариства - аудиторський висновок про фінансовий стан заявника;
 • Довідка про власників заявника;
 • Копія податкової декларації, завірена печаткою та підписом;
 • Анкета про ділову репутацію членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера і керівника служби внутрішнього аудиту;
 • Довідка про бухгалтера;
 • Копії внутрішніх положень заявника;
 • Довідка про юридичних осіб, в яких заявник має частку;
 • Документ, що підтверджує право власності або оренди приміщень заявника (не менше 20 кв.м.);
 • Довідка про керівних посадових осіб та фахівців, копії відповідних сертифікатів;
 • Копії фінансових відомостей заявника;
 • Копії платіжного документа, що підтверджує сплату за видачу ліцензії;
 • Копія затвердження організаційної структури заявника;
 • Довідка про спеціалізовані підрозділи заявника;
 • Довідка про наявність обладнання та програмного забезпечення.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії