Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на телебачення та радіомовлення

Отримання ліцензії на телебачення та радіомовлення

Ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж.

Ліцензія провайдера програмної послуги - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж.

Мовлення (телерадіомовлення) - створення (комплектування та / або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах.

Ліцензіія на телебачення та радіомовлення 

Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій забороняється.

У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення:

 • супутникове;
 • ефірне;
 • кабельне;
 • дротове;
 • багатоканальне.

Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі:

 • загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України
 • регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України
 • місцеве мовлення - мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області
 • закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами державного кордону України.

Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення.

Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявницьким принципом) у випадках, передбачених цим Законом.

На конкурсній основі здійснюється видача ліцензій на:

 • ефірне мовлення;
 • багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:

 • супутникове мовлення;
 • кабельне мовлення;
 • дротове мовлення;
 • ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22 цього Закону;
 • мовлення НСТУ в обсязі, визначеному статтею 5 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"

Документи, необхідні телерадіоорганізації для отримання ліцензії:

 • Заява встановленого зразка
 • Копія затверджених в установленому порядку установчих та статутних документів телерадіоорганізації як суб'єкта господарювання
 • Копія свідоцтва про реєстрацію телерадіоорганізації як суб'єкта інформаційної діяльності (при наявності)
 • Орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації
 • Програмна концепція мовлення відповідно до вимог ст. 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення".

Якщо видача ліцензії здійснюється за реєстраційним принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов'язковим повідомленням про це рішення заявника.

Ліцензія на мовлення оформляється і видається телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, протягом 10 днів після сплати нею грошового (ліцензійного) збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня прийняття рішення про видачу ліцензії.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтеся до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії