Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на імпорт/експорт товарів

Отримання ліцензії на зовнішньоекономічні операції: дозвіл на імпорт/експорт товарів

Ліцензія на ЗЕД 

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічної діяльності

Методи нетарифного регулювання ЗЕД дають можливість захисту національного ринку, вітчизняного виробника, а також виконувати певні міжнародні зобов'язання України. Нетарифні методи, це, перш за все, методи адміністративного впливу - ефективний засіб регулювання ЗЕД шляхом встановлення певних вимог до суб'єктів економічної діяльності при здійсненні ними ЗЕД.

Один з методів нетарифного регулювання є кількісне обмеження - адміністративна форма нетарифного державного регулювання торгового обороту, яка визначає кількість і номенклатура товарів, дозволених для експорту або імпорту. Два головні інструменти кількісних обмежень експорту та імпорту - квотування і ліцензування, що є обмеженням на певний термін кількості, обсягу або вартості імпортованих (експортованих) товарів, і які складаються в отриманні відповідного дозвільного державного документа (ліцензії).

Ліцензування - регулювання ЗЕД через дозвільні документи, видані урядом на право експорту (імпорту) товару в певних кількостях на певний період часу.

Квотування — встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій на експорт (імпорт) товару в межах встановленої квоти.

Квота - кількісний нетарифний спосіб обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на певний період часу. Експортні квоти вводяться або відповідно до міжнародних договорів, які встановлюють частина експорту кожної країни в загальному експорті певного товару або урядом окремої держави для обмеження вивозу товарів, дефіцитних на національному ринку. Імпортні квоти вводяться урядом країни для захисту місцевих товаровиробників, досягнення збалансованості торгового балансу, регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також у відповідь на дискримінаційну торговельну політику інших країн.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ліцензування та квотування експорту та імпорту вводиться в Україні самостійно за наявності таких обставин:

 • в разі різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо його негативне сальдо на відповідну дату перевищує 25 відсотків загального обсягу валютних вимог України;
 • в разі досягнення встановленого Верховною Радою України, рівня зовнішньої заборгованості;
 • в разі істотного порушення балансу певних товарів на внутрішньому ринку України (особливо по сільськогосподарській продукції, рибної продукції, продукції харчової промисловості та промислових товарів народного споживання першої необхідності);
 • при необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії інших держав;
 • в порушення суб'єктом ЗЕД правових норм цієї діяльності, встановлених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (в даному випадку режим ліцензування вводиться як санкція);
 • відповідно до міжнародних договорів, підписаних Україною.

Рішення про встановлення режиму ліцензування і квотування експорту (імпорту) щорічно приймається Кабінетом Міністрів з визначенням переліку товарів, які підпадають під режим ліцензування і квотування. Для кожного виду товару може бути встановлений тільки один вид ліцензії і квоти.

Ліцензія Міністерства Економіки є підставою для митного оформлення партії товарів, які підлягають ліцензуванню або квотуванню в Україні.

Видача ліцензій

Видача ліцензій зареєстрованим на території України СПД здійснюється Мінекономіки в порядку, встановленому ст. 16 Закону України «Про ЗЕД» та Положенням про порядок ліцензування імпорту (експорту) товарів.

Облдержадміністраціям делеговано право видачі ліцензій на експорт (імпорт) при вартості товарів за контрактом не більше ніж 300 тис. $. Ліцензія видається на період відповідно до умов контракту, але не пізніше кінця року.

Види ліцензій

Відповідно до законодавства в Україні можуть бути введені наступні види ліцензій на експорт (імпорт):

 • Генеральна - Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операции по певної товару і / або з певної країною (група стран) під час періоду дії режиму ліцензування з певного виду товару;
 • Відкрита (індивідуальна) -дозвіл на експорт (імпорт) товару на певний період часу (але не менше ніж один місяць) з визначенням його загального обсягу;
 • Антидемпінгова (індивідуальна) -дозвіл на імпорт в Україну протягом певного терміну товару, який є об'єктом антидемпінгових розслідувань і / або антидемпінгових заходів;
 • Компенсаційна (індивідуальна) -граничний обсяг імпорту в Україну певного товару, який є об'єктом антісубсідіонного розслідування і / або компенсації заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом встановленого терміну продукт і який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях виміру;
 • Спеціальна-граничний обсяг імпорту в Україну певного товару, який є об'єктом спеціального розслідування та / або спеціальних заходів, який дозволено на імпорт в Україну протягом встановленого терміну і який определляется в натуральних і / або вартісних одиницях виміру.

Види квот

В Україні можуть бути введені наступні види квот:

 • Глобальна - встановлюється для товару без визначення конкретних країн (групи країн), в які він експортується або з якої він імпортується;
 • Групова - встановлюється для товару із зазначенням групи країн, в які він експортується або з якої він імпортується;
 • Індивідуальна -встановлюється для товару з визначенням конкретної країни, в яку він може бути експортований або з якої його можна імпортувати;
 • Антидемпінгова - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару, який є об'єктом і / або антидемпінгових заходів, який дозволяється імпортувати в Україну в установлений термін і який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях;
 • Компенсаційна - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару, який є об'єктом антісубсідіонного розслідування і / або компенсаційних заходів, який дозволяється імпорт іровать в Україну в установлений термін і який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях;
 • Спеціальна - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару, який є об'єктом спеціального розслідування та / або спеціальних заходів, який дозволяється імпортувати в Україну в установлений термін і який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях.

Разова (індивідуальна) ліцензія

Разова (індивідуальна) ліцензія - це окремий вид ліцензій, яка є разовим дозволом, що має іменний характер і видається для кожної окремої операції конкретним суб'єктом ЗЕД на період не менше необхідного для здійснення експортної (імпортної) операції. Разова ліцензія - це спеціальна санкція, яка застосовується державою в особі Міністерства економіки України до суб'єкта ЗЕД.

Спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності або тимчасове призупинення ЗЕД - застосовується Мінекономіки України за рішенням судових органів або органів державної податкової та контрольно-ревізійної служби, митних, правоохоронних органів і Національного банку України до суб'єктів ЗЕД, які порушують Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютне, митне , податкове законодавство, пов'язане з ЗЕД, а також у разі вчинення ними дій, які можуть завдати шкоди інтересам національної економічної безпеки.

Санкції застосовуються на строк до прийняття суб'єктами ЗЕД практичних заходів щодо усунення порушень чинного законодавства в сфері ЗЕД та приведення їх у відповідність з нормами законодавства України. Дія спеціальних санкцій поширюється на всі види ЗЕД, зазначені в статті 4 Закону України «Про ЗЕД", операції за якими здійснюються суб'єктами ЗЕД.

Українські суб'єкти ЗЕД, до яких застосовується спеціальна санкція у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД не мають права укладати договори доручення, комісії, агентські, про співпрацю, консигнації, дилерські, розподіл, Прокат, лізинг та інших договорів, які передбачають транскордонних угод з іншими особами або в інтересах інших осіб від імені або передачі майна в термінових використання для цілей проведення зовнішньоекономічної діяльності. Ці ж операції українські суб'єкти ЗЕД не мають права укладати з іноземними суб'єктами економічної діяльності, до яких застосовується спеціальний дозвіл.

Відповідно до положень про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення окремої зовнішньоекономічної операції суб'єктами ЗЕД, до яких застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального ліцензування ЗЕД.

Окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій українського суб'єкта ЗЕД та іноземного суб'єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного з видів ЗЕД, передбачених в статті 4 Закону України «Про ЗЕД» і включає в себе завершену разову поставку товарів (виконання робіт, послуг) і завершення розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за таку разову поставку товару.

Разова (індивідуальна) ліцензія видається одна на всі часткові поставки, які здійснюються протягом терміну дії ліцензії, в обсягах і межах контракту, зазначених в разової (індивідуальної) ліцензії. Ліцензія видається на термін не менше ніж необхідний для здійснення відповідної зовнішньоекономічної операції. У разі невиконання зовнішньоекономічної операції в термін, зазначений в оформленій ліцензії, проводиться її переоформлення лише на залишок обсягів фактично експортованої / імпортованої продукції за ліцензією.

Видача ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території України, незалежно від форми власності, здійснюється Міністерством економіки України або, в межах наданих їм повноважень, Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділом обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Документи, необхідні для отримання ліцензії:

 • Заява на ліцензію, оформлена належним чином;
 • Лист-клопотання з приводу оформлення ліцензії з гарантією оплати державного збору за її оформлення;
 • Копія контракту, усі додатків і специфікацій до нього, завірені керівником суб'єкта підприємницької діяльності;
 • Копія свідоцтва / виписки про державну реєстрацію, посвідчену керівником суб'єкта господарської діяльності;
 • Погодження відповідної уповноваженої на те установи (у випадках, визначених Кабінетом міністрів України);
 • Акт експертизи товару, виданий Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням з відміткою коду товару за УКТ ЗЕД.

Розмір плати за видачу ліцензії складає:

 • В режимі неавтоматичного ліцензування - 780 грн .
 • В режимі автоматичного ліцензування - 220 грн.

Нормативні акти, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії